გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #40

გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #40

  • ეროვნული საშენი მეურნეობა
  • წარმატების ისტორიები
  • ახალი ამბები

 

  • საჭირო ინფორმაცია
  • აღმოსავლეთ საქართველოში
  • გავრცელებული სარეველა მცენარეები
  • ბზის ალურა (CYDALIMA PERSPECTALISWALKER. 1859) საქართველოში
  • ვაშლის ღვინის (სიდრი)
  • დამზადების ტექნოლოგია

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო
საქართველოს მელიორაცია
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო