გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #36

გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #36

ნომერშია:

  • რთველი 2018
  • სიახლეები
  • საინტერესო ინფორმაცია
  • მარწყვის სარეველები
  • საჭირო ინფორმაცია
  • ბიომეურნეობის საწყისები
  • იმერეთის მღვიმეები
  • წარმატების ისტორიები
  • ხანძრით დაზიანებული ტყის აღდგენითი სამუშაოები იწყება

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო