გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #19

გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #19

ნომერშია:

  • საქართველოს მთავრობამ სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტარტეგია წარადგინა;
  • ProWein-2017
  • სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი 2013-2016 წლებში განხორციელებული პროექტები;
  • აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა;
  • ქართული აგროწარმოება;
  • რჩევა ფერმერებისთვის - კარტოფილის აგროტექნოლოგია;
  • რძის პროდუქტების საინვესტიციო შესაძლებლობები;

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო