გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #17

გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #17

ნომერშია: 

  • ბერლინი -„ მწვანე კვირეული 2017“;
  • სადემონსტრაციო სათბურები მარნეულის მუნიციპალიტეტში;
  • სურსათის ეროვნული სააგენტო ხორცის მწარმოებლებს ახალ რეგულაციებს აცნობს;
  • სურსათის ეროვნული სააგენტო ყველის ეტიკეტირების წესის დაცვის კონტროლს ამკაცრებს;
  • მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი 2013-2016 წლებში განხორციელებული პროექტები;
  • „ცხოველთა მეპატრონეებმა ვეტერინარებთან უნდა ითანამშრომლონ“;
  • DCFTA- ის მოთხოვნები სურსათის მწარმოებლებისთვის -გზამკვლევი;
  • საქართველო- ევროკავშირი - რას ნიშნავს უვიზო რეჟიმი
  • რჩევა ფერმერისთვის - ჟოლოს აგროტექნოლოგია;
  • კარტოფილის წარმოების საინვესტიციო შესაძლებლობები;

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო