გაზეთი "ჩვენი სოფელი" # 61

გაზეთი "ჩვენი სოფელი" # 61

ნომერშია:

  • ახალი ამბები 
  • წარმატების ისტორიები
  • საქართველოს მელიორაცია
  • გარემოს დაცვა
  • დაცული ტერიტორიები
  • ქართული ღვინო
  • ვაზის ჯიშები
  • ვაზის დაავადებები

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო