გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #51

გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #51

ნომერშია:

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
2019 წლის საქმიანობის შეჯამება

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო
საქართველოს მელიორაცია
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო