„ჩვენი სოფელი“ # 5

 „ჩვენი სოფელი“ # 5

ნომერშია: 

  • მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა;
  • სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დელეგაციის ვიზიტი საფრანგეთში;
  • რჩევა ფერმერებისთვის- მარწყვი;
  • ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამა „ქართული ჩაი“;
  • 2016 წელი ქართული ღვინის მორიგი წარმატებით დაიწყო;
  • მტკნარი წყლის თევზის წარმოების საინვესტიციო შესაძლებლობები

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო