ორმოების ამოღება თბილისის ზღვაზე

თბილისის ზღვა

შპს "მექანიზატორი" ახორციელებს ხეების ჩასარგავი ორმოების ამოღებას თბილისის ზღვაზე.

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო