ქერის მოსავლის აღება, დედოფლისწყარო

1

დედოფლისწყაროში ქერის მოსავლის აღება აქტიურ ფაზაში შედის შპს "მექანიზატორის" კომბაინები მობილიზებულია აღნიშნული სამუშაოების შესასრულებლად.

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო
საქართველოს მელიორაცია
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო