ქერის მოსავლის აღება მარნეულში

ქერი

მარნეულის მუნიციპალიტეტში შპს "მექანიზატორის" კომბაინები ქერის მოსავლის აღებას ახორციელებენ.

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო