ტექნიკის გადაყვანა დასავლეთ საქართველოში

ტექნიკის გადაყვანა

შპს"მექანიზატორი" ახორციელებს ტექნიკის გადაყვანას დასავლეთ საქართველოში, რათა სამუშაოები აგროვადების სრული დაცვით შესრულდეს.

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო