წლის ფინანსური ანგარიში და მმართველობის ანგარიშგება

ქვემოთ მოყვანილია კომპანიის წლის ფინანსური ანგარიში და მმართველობის ანგარიშგება

2020 წელი

 

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო