სიახლეები

ხვნების გახსნა მარნეულის მუნიციპალიტეტში

მარნეულის მუნიციპალიტეტში საგაზაფხულო ხვნები დაიწყო. შპს "მექანიზატორი" აქტიურადაა ჩართული მიმდინარე სამუშაოებში.

ხვნა ბოლნისის მუნიციპალიტეტში

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, ხვნის სამუშაოებში, აქტიურად ჩაერთო შპს "მექანიზატორის" თანამედროვე ტექნიკა.

ორმოების ამოღება თბილისის ზღვაზე

შპს "მექანიზატორი" ახორციელებს ხეების ჩასარგავი ორმოების ამოღებას თბილისის ზღვაზე.

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო