სიახლეები

მოსავლის აღების დაწყება

შპს "მექანიზატორი"აქტიურად ახორციელებს ხორბლის, ქერისა და შვრიის მოსავლის აღებას.

ხვნების გახსნა მარნეულში

მარნეულის მუნიციპალიტეტში ხვნის სამუშაოები იწყება რომელიც "მცირემიწიან ფერმერთა 2016 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტით" არის გათვალისწინებული. აღნიშნულ პროექტში შპს "მექანიზატორი" აქტიურადაა ჩართული.

მოსავლის აღება საზღვრისპირა სოფლებში

შპს "მექანიზატორი" აქტიურად არის ჩართული,შიდა ქართლის, კოფლიქტისპირა სოფლებში ხორბლის მოსავლის აღების პროცესში.

მოსავლის აღება საზღვრისპირა სოფლებში

კონფლიქტისპირა სოფლებში მოსავლის აღებას შპს "მექანიზატორი" ახორციელებს.

კომბაინების შემოყვანა აზერბაიჯანის რესპუბლიკიდან

წელს საქართველოში თავთავიანი კულტურების რეკორდულად მაღალი მოსავალია. მოსავლის აღების შეუფერხებლად და აგროვადების მაქსიმალური დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დამატებითი კომბაინები აზერბაიჯანის რესპუბლიკიდან შემოიყვანა.

მოსავლის აღების დაწყება წნორში

ხორბლის მოსავლის აღება წნორში.

ხვნის სამუშაოები აბაშაში

შპს "მექანიზატორი" აბაშაში ხვნის სამუშაოებს აქტიურად ახორციელებს.

ხვნის სამუშაოები ზადიანთკარში

შპს "მექანიზატორი" კონფლიქტისპირა  სოფელ ზადიანთკარში ხვნის სამუშაოებს ახორციელებს.

ხვნა ბაზალეთში

შპს "მექანიზატორი" ბაზალეთში ხვნის სამუშაოებს აქტიურად ახორციელებს.

შპს "მექანიზატორი" კონფლიქტისპირა სოფლებში

შპს "მექანიზატორი" კონფლიქტისპირა სოფლებში აქტიურად ახორციელებს მოსავლის აღების სამუშაოებს.

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო