სიახლეები

ალოობა კახეთში

ხორბლის მოსავლის აღება კახეთის რეგიონში

თავთავიანი კულტურის მოსავლის აღება

ალაზნის ველზე თავთავიანი კულტურის მოსავლის აღება აქტიურად მიმდინარეობს.

ქერის მოსავლის აღება კახეთში

ქერის მოსავლის აღება კახეთში

საგაზაფხულო ხვნის სამუშაოები რაჭაში

რაჭაში, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში, შპს "მექანიზატორი" საგაზაფხულო ხვნის სამუშაოებს ახორციელებს

საგაზაფხულო ხვნის სამუშაოები ზესტაფონში

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში საგაზაფხულო ხვნის სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს

კულტივაცია ახალციხეში

კულტივაციის სამუშაოები ახალციხეში

ახალციხე

ახალციხეში საგაზაფხულო ხვნის სამუშაოები მიმდინარეობს

საგაზაფხულო ხვნის სამუშაოები დედოფლისწყაროში

დედოფლისწყაროში საგაზაფხულო ხვნის სამუშაოები აქტიურად ხორციელდება

ნათესების ჰერბიციდებით დამუშავება

ნათესების ჰერბიციდებით დამუშავება 

კულტივაცია

დედოფლისწყაროში  შპს "მექანიზატორი" მიწის კულტივაციის სამუშაოებს ახორციელებს.

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო