გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #31

გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #31

ნომერშია:

  • ახალი პროექტი „ახალგაზრდა მეწარმე“
  • ქ.ბანგკოკში, გაეროს ESCAP -ის ფორუმს საქართველო თავმჯდომარეობდა;
  • ქართული ღვინო;
  • დაცული ტერიტორიები;
  • ატმის გაშენება და მოვლა;
  • 21 მარტი ტყის საერთაშორისო დღეა;

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო