გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #30

გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #30

ნომერშია:

  • აზიური ფაროსანას ბიოლოგია და გავრცელება;
  • სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდამჭერი ახალი პროგრამა „ ახალგაზრდა მეწარმე“ იწყება;
  • ქართული ღვინო- ქართული ღვინის მასშტაბური წარდგენა იაპონიაში, წართული ღვინის დეგუსტაციები პოლონეთში;
  • საქართველოში მარცვლოვანი კულტურების გავრცელების შესაძლებლობები;
  • ხარისხის ნიშანი;
  • საჭირო ინფორმაცია - საჩითილეები, ჩითილების გამოზრდა და გადარგვა ღია გრუნტში;

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო