გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #29

გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #29

ნომერშია:

  • მავნებელ-დაავადებების წინააღმდეგ თხილის ბაღებში ჩასატარებელი ღონისძიებები;
  • საკანონმდებლო ცვლილებები/ახალი რეგულაციები
  • ქართული ღვინო;
  • განხორციელებული აგროპროექტები;
  • საერთაშორისო მხარდაჭერა;
  • წარმატების ისტორიები;
  • ენოთერაპია;
  • აგრორჩევა;

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო