გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #27

გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #27

ნომერშია:

  • ევროკავშირის დახმარება;
  • აგრარულ დარგში მიღწეული შედეგები;
  • წარმატების ისტორიები;
  • ქართული ღვინო;
  • 8000 წლის ქართული ღვინო;
  • სასარგებლო ინფორმაცია

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო