გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #25

გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #25

ნომერშია:

  • საქართველო მეღვინეობის აკვანი;
  • რთველი 2017;
  • სახელმწიფო ხელშეწყობა;
  • წარმატების ისტორიები;
  • ბიზნესგეგმა აგროსაწარმოს მაგალითზე;
  • საშემოდგომო სამუშაოები;
  • თხილის კულტურის სარეველები;

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო