გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #35

გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #35

ნომერშია:

 • ალოობა
 • სიახლეები
 • საჭირო რჩევა- ნოდულარული დერმატიტი; სათბურის მავნებლები ღია გრუნტში
 • მცენარეთა პარაზირული ნემატოდები- ფიტოჰელმინთები
 • საინტერესო ინფორმაცია
 • რთველი 2018
 • მეცხვარის დღე 2018
 • მეტყევის ისტორია - მარინა სუჯაშვილი
 • წარმატების ისტორიები
 • საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის და ბრენდირების სახელმწიფო პროგრამა
 • როგორ მივიღოთ ვეტერინარულ და ფიტოსანიტარულ საქმიანობასთან დაკავშირებული ნებართვები
 • ატმოსფერული ჰაერის ინდიკატორული გაზომვების მე-12 ეტაპის შედეგები 

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო