გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #14

გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #14

ნომერშია

  • ახალი საწარმოები;
  • ყველის ფესტივალი- 2016;
  • წარმატების ისტორიები;
  • შიდა ქართლი - ანგარიში;
  • რა არის პესტიციდი; 
  • რჩევა ფერმერისთვის; 

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო
საქართველოს მელიორაცია
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო