გაზეთი "ჩვენი სოფელი" # 75

გაზეთი "ჩვენი სოფელი" # 75

ნომერშია:

  • ახალი ამბები
  • ქართული ღვინო
  • წარმატების ისტორიები 
  • გარემოს დაცვა
  • დაცული ტერიტორიები
  • განათლება
  • სასარგებლო რჩევა 

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო