გაზეთი "ჩვენი სოფელი" # 71

გაზეთი "ჩვენი სოფელი" # 71

ნომერშია:

  • ახალი ამბები
  • ქართული ღვინო
  • აგროდაზღვევა
  • ექსპორტი
  • ბუნების დაცვა
  • გარემოს დაცვა
  • ინტერვიუ
  • სასარგებლო რჩევა
  • განათლება

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო