გაზეთი "ჩვენი სოფელი" # 65

გაზეთი "ჩვენი სოფელი" # 65

ნომერშია:

  • თხილი 2021
  • ახალი ამბები 
  • სასარგებლო რჩევა 
  • რთველი 2021
  • ვაზის ჯიშები
  • წარმატების ისტორიები
  • მელიორაცია 
  • დაცული ტერიტორიები
  • გარემოს დაცვა

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო