გაზეთი "ჩვენი სოფელი" # 64

გაზეთი "ჩვენი სოფელი" # 64

ნომერშია:

  • გარემოს დაცვა და სოფლის განვითარება 2030
  • ინტერვიუ 
  • ახალი ამბები
  • წარმატების ისტორიები
  • ქართული ღვინო
  • ვაზის ჯიშები 
  • დაცული ტერიტორიები

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო