გაზეთი "ჩვენი სოფელი" # 59

გაზეთი "ჩვენი სოფელი" # 59

ნომერშია:

  • გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში შემავალი უწყებების მიერ 2020 წელს შესრულებული სამუშაოს მოკლე ანგარიში

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო