გაზეთი "ჩვენი სოფელი" # 58

გაზეთი "ჩვენი სოფელი" # 58

ნომერშია:

  • ახალი ამბები
  • რთველი 2020
  • გარემოს დაცვა
  • წარმატების ისტორიები
  • ყურძნის ჯიშები
  • ქართული ხარისხი
  • ვეტერინარია და ფიტოსანიტარია
  • დაცული ტერიტორიები
  • საქართველოს ტყე
  • აგრორჩევა

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო