გაზეთი "ჩვენი სოფელი" # 55

გაზეთი "ჩვენი სოფელი" # 55

ნომერშია:

  • რთველი 2020 
  • აგრარული წარმოების მხარდაჭერა
  • ახალი ამბები
  • ანგარიში
  • წარმატების ისტორიები
  • გარემოს დაცვა
  • რჩევა ფერმერებს
  • აგრორჩევა

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო