გაზეთი "ჩვენი სოფელი" # 54

გაზეთი "ჩვენი სოფელი" # 54

ნომერშია:

  • ანტიკრიზისული გეგმა 
  • ინტერვიუ მინისტრთან 
  • ტყის კოდექსი
  • საქართველოს ტყე 
  • ვაზის ჯიშები
  • აგრორჩება

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო