გაზეთი "ჩვენი სოფელი" # 53

გაზეთი "ჩვენი სოფელი" # 53

ნომერშია:

  • ზრუნვა სოფელზე და ფერმერზე 
  • სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმა

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო
საქართველოს მელიორაცია
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო