„ჩვენი სოფელი“ #10

„ჩვენი სოფელი“  #10

ნომერშია: 

  • ერთიანი აგროპროექტი;
  • სურსათის ეროვნული სააგენტოს რჩევები მოსახლეობას;
  • სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამას იწყებს;
  • მედიის წარმომადგენლები რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთის რეგიონში;
  • DCFTA -ის მოთხოვნები სურსათის მწარმოებლებს;
  • სტაფილოს აგროტექნოლოგია;

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო
საქართველოს მელიორაცია
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო