გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #52

გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #52

ნომერშია:

  • ახალი ამბები
  • წარმატების ისტორიები
  • ქართული ღვინო
  • გარემოს ეროვნული სააგენტო
  • სურსათის უვნებლობა
  • განათლების ხელშეწყობა
  • საქართველოს ტყეგარემოს დაცვა
  • აგრორჩევაგარემოს დაცვა

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო