გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #50

გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #50

ნომერშია:

  • ქართული ღვინო
  • საერთაშორისო მხარდაჭერა
  • წარმატების ისტორიები
  • დაცული ტერიტორიები
  • გარემოს დაცვა
  • აგრორჩევა
  • საქართველოს ტყე
  • ახალი ამბები
  • საკანონმდებლო ინიციატივები

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო
საქართველოს მელიორაცია
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო