ხვნის სამუშაოები კასპის მუნიციპალიტეტში

კასპი

შპს "მექანიზატორი" კასპის მუნიციპალიტეტში აქტიურად ახორციელებს ხვნის სამუშაოებს, რომელიც "მცირემიწიან ფერმერთა 2015 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტით" არის გათვალისწინებული.

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო