ქართული გუთნების გამოცდა

გუთანი

კასპის მუნიციპალიტეტში შპს "მექანიზატორის" ბაზაზე დამზადებული გუთნების გამოცდა მიმდინარეობს.

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო