ხვნების გახსნა მარნეულის მუნიციპალიტეტში

მარნეული

მარნეულის მუნიციპალიტეტში საგაზაფხულო ხვნები დაიწყო. შპს "მექანიზატორი" აქტიურადაა ჩართული მიმდინარე სამუშაოებში.

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო