მოსავლის აღება საზღვრისპირა სოფლებში

გამყოფი ზოლი

შპს "მექანიზატორი" აქტიურად არის ჩართული,შიდა ქართლის, კოფლიქტისპირა სოფლებში ხორბლის მოსავლის აღების პროცესში.

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო