ტექნიკის დისლოკაცია

სპეც.ბრიგადა 2 (ქედა)

 • საკონტაქტო პირისურმანიძე ზურაბ
 • მისამართიქედა
 • ტელეფონი599 85 13 34

სპეც.ბრიგადა 3 (ხულო)

 • საკონტაქტო პირიბოლქვაძე ლერი
 • მისამართიხულო
 • ტელეფონი599 30 06 16

სპეც.ბრიგადა (ოზურგეთი)

 • საკონტაქტო პირიფასეიშვილი თენგიზ
 • მისამართიოზურგეთი
 • ტელეფონი551 10 49 67

ლანჩხუთი

 • საკონტაქტო პირიჩხარტიშვილი თეიმურაზ
 • მისამართილანჩხუთი
 • ტელეფონი599 51 27 00

სპეც.ბრიგადა 1

 • საკონტაქტო პირივაშაკიძე ირაკლი
 • მისამართისამტრედია
 • ტელეფონი591 41 08 21

სპეც.ბრიგადა 2 (სამტრედია 1)

 • საკონტაქტო პირილეჟავა გიორგი
 • მისამართისამტრედი
 • ტელეფონი598 12 38 83

სამტრედია

 • საკონტაქტო პირიჭითავა ჯემალი
 • მისამართისამტრედია
 • ტელეფონი551 63 48 63

სპეც.ბრიგადა

 • საკონტაქტო პირიბერაძე რამაზ
 • მისამართიზესტაფონი
 • ტელეფონი599 72 32 12

ბაღდათი

 • საკონტაქტო პირიშოთაძე ამირან
 • მისამართიბაღდათი
 • ტელეფონი551 31 00 66

ჭიათურა

 • საკონტაქტო პირიცარციძე გიორგი
 • მისამართიჭიათურა
 • ტელეფონი551 00 15 82

საჩხერე 1

 • საკონტაქტო პირიგოგიტაძე იოსებ
 • მისამართისაჩხერე
 • ტელეფონი599 67 37 44

საჩხერე 2

 • საკონტაქტო პირიმაჭარაშვილი პეტრე
 • მისამართისაჩხერე
 • ტელეფონი595 22 76 76

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო
საქართველოს მელიორაცია
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო