ექსპულატაციისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის დირექტორი ივანე ბოკუჩავა

manager name

დაბადების თარიღი - 8 აპრილი 1950 წელი

განათლება - საქართველოს სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი-მექანიზაციის ფაკულტეტი, სპეციალობა:ინჟინერ მექანიკოსი

სამუშაო გამოცდილება:

2015-დღემდე - შპს "სოფლის მეურნეობის ლოჯისტიკის და სერვისების კომპანია"-ექსპულატაციისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის დირექტორი

2014-2015 - შპს "მექანიზატორი"-გენერალური დირექტორის მრჩეველი

2010-2014 - შპს "მექანიზატორი"-აგროსერვისული სამსახურის უფროსი

2008-2009 - სოფლის მეურნეობის სამინისტრო-ტექნოლოგიების მთავარი სპეციალისტი

2005-2007 - გურჯაანის მელიორაციის სამმართველო-უფროსის მოადგილე

2000-2004 - შპს "ჰადესი" დირექტორი

1992-1996 - ვაჭრობტრანსის ა.ს.ს. გენერალური დირექტორი

1988-1992 - აგროტრანსის ა.ს.ს. დირექტორი

1982-1988 - აგროტრანსის ა.ს.ს. კოლონის უფროსი

1980-1982 - "სამტრესტის" ა.ს.ს.-მთავარი დისპეჩერი

1975-1980 - კრწანისის მეღორეობის კომპლექსი-მთავარი ინჟინერი

1973-1975 - რუსთავის სანაშენე მეურნეობა-ინჟინერ მექანიკოსი

1975-1980 - კრწანისის მეღორეობის კომპლექსი-მთავარი ინჟინერი

1973-1975 - რუსთავის მეცხოველეობის ინჟინერი

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო
საქართველოს მელიორაცია
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო