კომერციული დირექტორი გოჩა ზეიკიძე

manager name

დაბადების თარიღი - 30 იანვარი 1962 წელი

განათლება1978-1982 - თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფაკულტეტი:ვაჭრობის ეკონომიკისა და საქონელმცოდნეობის. სპეციალობა: კვების პროდუქტების საქონელმცოდნე-ეკონომისტი.

1982-1991 - თბიილსის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი კვების პროდუქტების საქონელმცოდნეობისა და ტექნოლოგიის კათედრა ხარისხი:ასპირანტი, მეცნიერ-მუშაკი

სამუშაო გამოცდილება:

2017-დღემდე - შპს "სოფლის მეურნეობის ლოჯისტიკის და სერვისების კომპანია" კომერციული დირექტორი

2016-2017 - სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი დუშეთის,თიანეთის,მცხეთის,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქ.მცხეთის მუნიციპალიტეტში

2014-2016 - სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორის მოადგილე დუშეთის,თიანეთის,მცხეთის,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქ.მცხეთის მუნიციპალიტეტში

2012-2013 - თავდაცვის სამინისტრო-"ქართული კვების კომპანია"- სპეციალისტი

2003-2010 - კერძო სექტორი-მშენებლობისა და წარმოების მიმართულებები-პოზიცია: მენეჯერი

2002-2003 - ანტიმონოპოლიური სამსახური-პოზიცია: მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სამმართველოს უფროსი. საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი

1998-2002 - სახელმწიფო კანცელარია-პოზიცია: ფისკალური პოლიტიკის განყოფილების რეფერენტი

1996-1997 - შპს "ფტარინგო"-პოზიცია: ფინანსური დირექტორი

1995-1996 - "გაერთიანებული ქართული ბანკი"-პოზიცია: მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების გამგე

1994-1995 - "ექსიმ ბანკი"-პოზიცია: დირექტორის მოადგილე

1992-1994 - საქართველოს კონტროლის პალატა-პოზიცია: თავმჯდომარის თანაშემწე

 

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო
საქართველოს მელიორაცია
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო